รวมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมสูงวัย 19 ธ.ค. 62 HD 2/2

Facebook


รวมพลังพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสังคมสูงวัย : สร้างความรู้ความเข้าใจ โสังคมสูงวัยโ กับสาธารณะ พร้อมเสนอแนวคิดและแนวทางการรองรับสังคมสูงวัย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  457

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   30 มกราคม 2563

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(130ดาวน์โหลด)