เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงาน การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA FORUM)

Facebook


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงาน การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA FORUM)
HIA กับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน สุขภาวะของชุมชนและการพัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี

- เปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์
โดย นางสาวพัชรา อุบลสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

- การบรรยายเรื่อง การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย นพ.วิพุธ พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  452

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา