การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Trade and health implication from global geo-political change โดย ศ.ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี

Facebook


การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Trade and health implication from global geo-political change โดย ศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  440

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา