หัวข้อที่ 2.1 การเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพ: การปรับปรุงการเข้าถึงการบริการที่ เท่าเทียมในภูมิภาคอาเซียน (Liberalisation of trade in health services: Improving equitable accessibility in ASEAN) 2/2

Facebook


หัวข้อที่ 2 : การเปิดเสรีการค้าและผลต่อสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน (Trade liberalisation and health of people in ASEAN Region)
หัวข้อที่ 2.1 การเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพ: การปรับปรุงการเข้าถึงการบริการที่ เท่าเทียมในภูมิภาคอาเซียน
(Liberalisation of trade in health services: Improving equitable accessibility in ASEAN)

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่เท่าเทียมในภูมิภาคอาเซียนผ่านมุมมอง การค้าในปัจจุปัน และอนาคตการเพิ่มทางเลือกการบิรการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ และมุมมองของการดำเนินการต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนและ หารือเกี่ยวกับขอบเขตของการเปิดเสรีกาค้าบริการด้านสุขภาพทั้งภายใต้กรอบและนอกกรอบการเจรจาที่จะช่วยปรับปรุงการเข้าถึงดูแลสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  388

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา