จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ss2 ตอน ขยะพลาสติก มลพิษที่กลืนกินธรรมชาติ

Facebook


ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ติดชายทะเลฝั่งอันดามันที่อดีตเคยประสบปัญหามลพิษจากขยะ ทั้งในเมืองและชายฝั่ง เนื่องจากขาดการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและขาดความร่วมมือจากประชาชน แต่ปัจจุบันพื้นที่นี้ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและถูกคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ในการสร้างสุขภาวะทางทะเลของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11 "ธรรมนูญสุขภาพ" เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้สร้างกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติและการดำเนินชีวิต จนทุกวันนี้อ่าวนางสามารถทวงคืนทัศนียภาพที่สวยงามและความสะอาดกลับคืนมาได้ อ่าวนางโมเดลจะเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการขยะพลาสติกที่ขับเคลื่อนด้วย จิตสำนึกของคนในชุมชน เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยไม่มีการทำร้ายซึ่งกันและกัน

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  414

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา