แลกเปลี่ยน จุดประกาย ขยายผล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปหนุนเสริมงานและกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ 16 มิ.ย.62 2/2

Facebook


เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2/2562 (สานใจฟอรั่ม) ว่าด้วย ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเมจิก โรงแรมมิราเคิล

แลกเปลี่ยน จุดประกาย ขยายผล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปหนุนเสริมงานและกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่
ร่วมกับ
1. ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. ผู้แทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ดำเนินรายการ โดย อ.ชาญเชาว์ ไชยานุกิจ / ดร.วณี ปิ่นประทีป

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  515

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาแลกเปลี่ยน จุดประกาย ขยายผล  การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปหนุนเสริมงานและกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ 16 มิ.ย.62 1/2

แลกเปลี่ยน จุดประกาย ขยายผล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปหนุนเสริมงานและ กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้ นที่ 16 มิ.ย.62 1/2

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 533

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง  ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 16 มิ.ย.62 4/4

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนเชิง ประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 16 มิ.ย.62 4/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 488

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง  ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 16 มิ.ย.62 3/4

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนเชิง ประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 16 มิ.ย.62 3/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 563

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง  ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 16 มิ.ย.62 2/4

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนเชิง ประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน ว่าด้วยเรื่อง ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 16 มิ.ย.62 2/4

00:00

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 598