ธรรมนูญผีมอญ นำผีมอญกลับบ้าน 12 ธ.ค.61 1/2

Facebook


สังคมไทยวัฒนธรรมเป็นตัวบ่งบอกวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงาม และสังคมปัจจุบันวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ในอดีตกำลังจะลบเลือนหายไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
และกระแสสังคมยุคสมัยใหม่ โนำผีมอญกลับบ้านโ เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ที่จะกระตุ้นให้ชุมชนชาติพันธ์มอญที่กระจายอยู่ทั่วประเทศหันกลับมาทบทวนภูมิปัญญาและของดีในชุมชนที่มีคุณค่าเพื่อสืบสานต่อไป
โดย ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ธรรมนูญผีมอญ
นายสุมิตร ปุณณะ วิถีชีวิตมอญสังขละบุรี
ดร.พิศาล บุญผูก ความเชื่อเรื่องผีกับวิถีชีวิตมอญ
ดำเนินรายการโดย นายคมสรร จับจุ และ ดร.ธิติยา พูลเพ็ชร์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  527

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   30 มกราคม 2562

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(185ดาวน์โหลด)