เสวนาเปิดตัวหนังสือ โสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา: 9 ปีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยโ (พ.ศ.2551-2559) 13 ธ.ค.61 1/2

Facebook


องค์การอนามัยโลกทำการศึกษาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย ในวาระครบ 10 ปีสมัชชาสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ให้กับนานาประเทศที่สนใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดโนยบาย
เวทีเสวนานี้ ท่านจะได้รับฟังทัศนะจากวิทยากรรับเชิญทั้งจากหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนต่อผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลก และได้รับแจกหนังสือ โสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา: 9 ปีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยโ ที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก ฉบับแปลเป็นภาษาไทย
โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
นายเจษฎา มิ่งสมร
ดำเนินรายการ โดย นส.ณนุต มธุรพจน์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  557

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา