ประชุมสรุปร่างข้อตัดสินใจ (Verdict) 26 ก.ย.61 ตอนที่ 1/2

Facebook


เวทีลูกขุนพลเมือง ประเด็น การพัฒนารูปแบบการสร้างหลักประกันความมั่นคงในสังคมสูงวัยของไทย
ระหว่างวันที่ 23 -26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี
สนับสนุนการจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

วันที่ 26 กันยายน 2561
- ประชุมสรุปร่างข้อตัดสินใจ (Verdict)
- ผู้แทนนำเสนอร่าง ข้อตัดสินใจ (Verdict)
- ประชุมหารือกันในคณะลูกขุนเพื่อหาข้อสรุป โดยให้นำร่าง ข้อตัดสินใจมาให้พิจารณาและอภิปรายร่วมกัน

ดำเนินรายการ
โดย นายประสาน อิงคนันท์
นายพีธากร ศรีบุตรวงษ์
น.ส.วิไลวรรณ สิริสุทธิ์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  436

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา