วงสนทนาธรรมชาติ “ลัดเลาะฝายโพนเลา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 2 ส.ค.61 ตอนที่ 2/2

Facebook


กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) "อุกอั่ง – คับข้องใจ" คลี่คลายได้ด้วยธรรมนูญสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

- วงสนทนาธรรมชาติ “ลัดเลาะฝายโพนเลา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
โดย นายคงเดช วรรณชัย นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ
นายทองดี พลเวียงคำ ประธานสภาเทศมนตรีตำบลเอราวัณ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  488

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา