วีดิทัศน์ Public Space We Can! : พื้นที่สาธารณะเราสร้างได้!

Facebook


สร้างสรรค์โดย ทีม คณะทำงาน วิชาการเฉพาะประเด็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะฯ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เครือข่ายสถาปนิกและผังเมือง และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  728

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา