เสวนาหัวข้อ พื้นที่สาธารณะเราสร้างได้ Public Space We Can 4 ก.ค. 61 ตอนที่ 3/4

Facebook


บ่อยครั้งเราคิดว่าพื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องของคนอื่น เลยเกิดพื้นที่สาธารณะที่ไม่ตรงใจ ไม่ตรงประโยชน์ ไม่ช่วยแก้ปัญหา ใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเกิดการพัฒนาที่สูญเสียโอกาส หากเรามองไปรอบตัวเราจะพบว่ามีหลายพื้นที่ที่เราสามารถร่วมพัฒนาให้เกิดพื้นที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์กับเมืองได้ เช่น ที่ของรัฐ ที่รกร้างของเอกชน ทางเท้า ลานวัด ห้องสมุด

หากแต่เราต้องการนโยบายที่กระตุ้น( Incentive Policy ) กลไกที่มีส่วนร่วม( Inclusive Process ) พื้นที่เพื่อการแลกเปลี่ยน( Platform) การสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม ( Effective Funding ) หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน( Appropriate Guideline )และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย (Collaboration)

มาร่วมผลักดันให้เกิดนโยบายและกลไกเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะอย่างยั่งยืนและบูรณาการ เพื่อที่เราจะสามารถสร้างพื้นที่สาธารณะดีๆใกล้บ้าน ในชุมชน ในเมือง เพื่อที่มันจะเป็นพื้นที่สุขภาวะ พื้นที่เรียนรู้ รองรับภัยพิบัติ แหล่งอาหารปลอดภัย และกระตุ้นเศรษฐกิจเมือง สำหรับคนทุกคนได้
อย่าปล่อยให้การสร้างพื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องของคนอื่น เพราะเราเองก็สร้างได้ ถ้าร่วมมือกัน

วันพุธที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 13:00-16:30 น
สถานที่ ห้องออดิทอเรี่ยม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร( BACC)

เสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ”นโยบายพื้นที่สาธารณะเมืองเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน”
จัดโดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  681

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา