เสวนาและแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของวัยรุ่นไทย ตอนที่ 1/2

Facebook


เสวนาและแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของวัยรุ่นไทย ในเวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการกลไกระดับชาติ ว่าด้วยสุขภาพและพัฒนาการวัยรุ่น
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้อง 204 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
โดย พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
นายพงษ์นรินทร์ นนท์ก่ำ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
นายสุขวิชัย อิทธิสุคนธ์ แกนนำเครือข่ายเยาวชนบางกอกดีจัง
ดำเนินรายการโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1081

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา