เวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการกลไกระดับชาติ ว่าด้วยสุขภาพและพัฒนาการวัยรุ่น

Facebook


เวทีสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการกลไกระดับชาติ ว่าด้วยสุขภาพและพัฒนาการวัยรุ่น
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้อง 204 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ประกอบด้วยเนื้อหา
- กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม
โดย นายวีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
- การส่งเสริมและพัฒนาวัยรุ่นในประเทศไทย
โดย Miss Beena Kuttiparambil หัวหน้าฝ่ายเอชไอวี/เอดส์ (พัฒนาการวัยรุ่น) (UNICEF) ประเทศไทย
-การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยสุขภาพและพัฒนาการวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙
โดย พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1013

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา