การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 / 2560 ตอนที่1/3

Facebook


การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 / 2560
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เสาชิงช้า เขตพระนคร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  915

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา