การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ตอนที่ 1

Facebook


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฎิรูปสังคมด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานภูมิปัญญา-ประชารัฐ จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 สู่การขับเคลื่อนในพื้นที่ 13 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 27-28 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เรื่อง ประชุมระดมความคิดเพื่อออกแบบแนวทางและจังหวะก้าว (Next step) การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค (แบ่งกลุ่มย่อยตามจังหวัด) โดย นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1081

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   19 กรกฎาคม 2560

หมวด:   อื่น ๆ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(243ดาวน์โหลด)