เสวนา ใต้ร่มพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ ๙ : พระอัจฉริยภาพด้านสาธารณสุขไทย 18พ.ค. ตอน 2/3

Facebook


ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว จัดเสวนา "ใต้ร่มพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ ๙ : พระอัจฉริยภาพด้านสาธารณสุขไทย"
โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน

อาจารย์ผู้รอบรู้ในหลากหลายศาสตร์มานั่งเล่าเรื่องราวพระอัจฉริยภาพทั้งด้านการทรงงานและการดำเนินพระจริยวัตร
อันงดงามของในหลวงรัชกาลที่ ๙ แบบอย่างของกษัตริย์ผู้ทรงธรรมอันยิ่งใหญ่ ทั้งพระปรีชาสามารถในทุกด้าน ความเพียร
ความมีวินัยในการดูแลตนเองความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสมถะการครองตนอย่างเหมาะสม
การนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ฯลฯ
อาจารย์เล่าลึกถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่หาโอกาสฟังได้ยากมาก
ยิ่งฟัง ยิ่งระลึกถึงพระองค์ท่าน...

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1271

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา