โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 H1N1

Facebook


โรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009 H1N1 โดย ศ.พญ.สยมพร ศิรินาวิน
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  3525

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   18 สิงหาคม 2552

หมวด:   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช )

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(477ดาวน์โหลด)