ภาพรวม กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร

Facebook


- การแสดงพิเศษ "บทเพลงเพื่อพ่อ" โดย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กพ
- กล่าวรายงานการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชรโดย นพ.ประดิษฐ์ รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
- พิธีเปิด สมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร โดย นางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
- พิธีลงนามแสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อน ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนากำแพงเพชรอย่างยั่งยืน
- การพิจารณาให้ฉันทามติ ๔ ประเด็นสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1170

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา