เสวนา แลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดต่อแนวทางการดำเนินงานของทีมเลขานุการเขตสุขถาพเพื่อประชาชน 14 ต.ค. 59

Facebook


เสวนา แลกเปลี่ยนและให้ข้อคิดต่อแนวทางการดำเนินงานของทีมเลขานุการเขตสุขถาพเพื่อประชาชน 14 ต.ค. 59
โดย ผู้บริหารระดับสูงจาก 4 องค์กรหลักด้านสุขภาพ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ครั้งที่ 1"
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ต.ค. 2559
ณ ห้องประชุมกินนรี 1 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  647

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา