รับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการใช้งานแสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 3 ส.ค. 59 ตอน2/3

Facebook


การประชุมเวที “เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ”
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

ช่วง
รับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการใช้งานแสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
โดย นพ.นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  12729

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา