การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ตอนที่ 2/3

Facebook


การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
ณ ห้อง เพอริดอท ๑-๒ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โดยมีคุณ เจษฎา มิ่งสมร เป็นประธานการประชุม

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1129

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา