การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3 ตอนที่ 2/3 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558

Facebook


การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
โดยมี นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร เป็นประธาน

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  581

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา