คืนความสุขอย่างไรให้โดนใจ สุขภาพจิตกับการสร้างสุขในสังคม ตอนที่2/2 วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

Facebook


ประชุมวิชาการคืนความสุขอย่างไรให้โดนใจ สุขภาพจิตกับการสร้างสุขในสังคม
ห้องประชุม ๖(แซฟไฟร์ ๑๑๐) งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.

วิทยากร/ผู้ร่วมเสวนา
นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต
ทันตแพทย์สุรจิต ชิรเวทย์
อดีต สมาชิกวุฒิสภาสมุทรสงคราม
นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผู้ดำเนินรายการ
คุณรัศมี มณีนิล

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1660

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา