กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เครื่องมือวิถีชุมชน ๗ ชิ้น ตอนที่ 1/2 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

Facebook


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เครื่องมือวิถีชุมชน ๗ ชิ้น
ห้องประชุม ๖ (แซฟไฟร์ ๑๑๐) งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

วิทยากร
นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  904

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา