กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เคล็ดไม่ลับ "นิตยสารหมอชาวบ้าน" กับการสื่อสารสุขภาพด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อใหม่ (New Media Technoloy) ตอนที่ 1/2 วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

Facebook


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เคล็ดไม่ลับ "นิตยสารหมอชาวบ้าน" กับการสื่อสารสุขภาพด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อใหม่ (New Media Technoloy)
ห้องประชุม ๕ (แซฟไฟร์ ๑๐๙) งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรนภา ขุมทอง เลขานุการมูลนิธิหมอชาวบ้าน
คุณปฏิพัทธ์ สุสำเภา กรรมการผู้จัดการบริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด
คุณไกลก้อง ไวทยาการ รองกรรมการผู้จัดการสถาบัน Change Fusion

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  979

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา