เมืองใหญ่ : เสียงของเด็กเร่ร่อน ต่างด้าว ตอนที่1/2 วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

Facebook


ประชุมวิชาการทางเลือกทางรอดข้าวและชาวนาไทย สู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร
ห้องประชุม ๕ (แซฟไฟร์ ๑๐๙) งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.

วิทยากร/ผู้ร่วมเสวนา
คุณสิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย์ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คุณสมบัติ ภัทรดิลก ตัวแทนผู้สูงอายุในเมืองใหญ่
ดร.อันธิกา สวัสดิศรี
คุณณธกมล รุ่งทิม กรรมการมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ธีรารัตน์ พันทวี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1149

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา