กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สารภี : อำเภอสร้างสุขด้วยระบบข้อมูลสุขภาวะ ตอนที่ 1/2 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

Facebook


กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ สารภี : อำเภอสร้างสุขด้วยระบบข้อมูลสุขภาวะ
ห้องประชุม ๕ (แซฟไฟร์ ๑๐๙) งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

วิทยากร
นายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี
รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. เอกรัฐ บุญเชียง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ บุญเชียง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ากว้าง
คุณธัญญาลักษณ์ ไชยรินทร์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพตำบลสารภี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1216

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาการอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อ ระบบสุขภาพระดับอำเภอหัวใจของการปฏิรูปที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 4/4

การอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อ ระบบสุขภาพระดับอำเภอหัวใจของ การปฏิรูปที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 4/4

35:41

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 1169

การอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อ ระบบสุขภาพระดับอำเภอหัวใจของการปฏิรูปที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 3/4

การอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อ ระบบสุขภาพระดับอำเภอหัวใจของ การปฏิรูปที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 3/4

27:27

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 1123

การอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อ ระบบสุขภาพระดับอำเภอหัวใจของการปฏิรูปที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 2/4

การอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อ ระบบสุขภาพระดับอำเภอหัวใจของ การปฏิรูปที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 2/4

27:26

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 1293

การอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อ ระบบสุขภาพระดับอำเภอหัวใจของการปฏิรูปที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 1/4

การอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อ ระบบสุขภาพระดับอำเภอหัวใจของ การปฏิรูปที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตอนที่ 1/4

27:27

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 1233