ทางเลือกทางรอดข้าวและชาวนาไทย สู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร ตอนที่2/2 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

Facebook


ประชุมวิชาการทางเลือกทางรอดข้าวและชาวนาไทย สู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร
ห้องประชุม ๕ (แซฟไฟร์ ๑๐๙) งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๑๕ - ๑๔.๓๐ น.

วิทยากร/ผู้ร่วมเสวนา
อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้อำนวยการ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ
ศร.ดร.นิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ประธานสมาพันธ์สมาคมชาวนาแห่งประเทศไทย
"คุณสุภา ใยเมือง
ผู้อำนวยการ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทย"
คุณจิตชนก ต๊ะวิชัย ชาวนารุ่นใหม่ แหล่งเรียนรู้เพียงพอสุข จังหวัดเลย
ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกร พรหมกิ่งแก้ว กรรมการสุขภาวะชาวนา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1238

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา