การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ 2.9 การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

Facebook


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ2.9 การแก้ไขปัญหาเหตุทางถนน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการปรึกษาหารือและร่วมแลกเปลี่ยนความคืบหน้า การดำเนินงานขับเตคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายต่างๆ

เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและหารประสานความร่วมมือ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1381

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา