แถลงข่าวสรุปภาพรวมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่20 ธันวาคม 2555

Facebook


แถลงข่าวสรุปภาพรวมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 วันที่20 ธันวาคม 2555

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1749

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   20 ธันวาคม 2555

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(403ดาวน์โหลด)