สัมภาษณ์ คุณสหัส อมรรัตนานนท์ ในงาน ต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี ในทศวรรษที่2

Facebook


สัมภาษณ์ พิเศษ คุณสหัส อมรรัตนานนท์(ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี) ในงาน ต่อยอดสมัชชาสุขภาพจังหวัดสระบุรี ในทศวรรษที่2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
โดย คุณ สหัส อมรรัตนานนท์ ได้เล่าถึง ความพยายามของการรวมกลุ่มคนทำงานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ และประเด็นที่น่าสนใจโดยชุมชนเป็นผู้เสนอ มีอะไรบ้าง

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2019

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   28 สิงหาคม 2555

หมวด:   สมัชชาสุขภาพจังหวัด

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(388ดาวน์โหลด)