รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 ตอน พูดคุยหลังประชุมคจสชครั้งทีี่4/2555

Facebook


หลัง การประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 4 / 2555 ในวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2555 ทางสถานีได้เชิญ คุณวิสุทธิ์ บุญญะโสภิต เลขานุการคณะกรรมการจัดสมัชาสุขภาพแห่งชาติ , คุณสุรเดช เดชคุ้มวงค์ และ สุรพงษ์ พรมเท้า คณะการมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาพูดคุยหลังประชุมคจสช ครั้งที่ 4/2555 สรุปสาระในการประชุมให้ฟังครับ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1326

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   23 สิงหาคม 2555

หมวด:   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 (คจสช)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(324ดาวน์โหลด)