ปาฐกถา คนหนุ่มสาวกับความไม่เป็นธรรม โดย สมบัติ บุญงามอนงค์ มูลนิธิกระจกเงา

Facebook


ความไม่เป็นธรรมนั้นฆ่าคนได้ และความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ภัยธรรมชาติ
นอกเหนือจากการมีเงินในกระเป๋าไม่เท่ากัน ครอบครองยอดเงินในบัญชีธนาคารและที่ดินไม่เท่ากัน การมีการศึกษา อาชีพ และสถานะทางสังคมแตกต่างกัน ยังนำไปสู่เกียรติและศักดิ์ศรีของคนที่ต่างกัน ทั้งชาวไร่ชาวนาชาวสวน กรรมกร คนงานในโรงงาน พนักงานออฟฟิส ข้าราชการ ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา สื่อมวลชน นักการเมือง ยิ่งเป็นผู้หญิง ยิ่งเป็นคนพิการ ยิ่งไม่เป็นชาวพุทธ ยิ่งเป็นคนรักเพศเดียวกัน ยิ่งเป็นชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ - สิทธิและเสียงก็ยิ่งเบาหวิวราวกับเดินทางมาจากนอกขอบจักรวาล
เราปฏิเสธวรรณะและชนชั้น แต่ความเหลื่อมล้ำกลับดำรงอยู่อย่างมีชีวิตชีวา ต่อหน้าต่อตาของเรา เริงร่าอยู่บนโลกของเรา และกีดกันความมนุษย์ของผู้คนออกจากกันเหมือนอยู่คนละโลก
ดวงตาของเรามองเห็นช่องว่างความเหลื่อมล้ำแบบไหนกัน จิตสำนึกของเรายอมรับและสยบยอมต่อความไม่เป็นธรรมที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าได้อย่างไร? ; เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนาเพื่อการกลับมาอยู่โลกเดียวกัน ครั้งที่ ๑ เรื่อง ;เหมือนอยู่คนละโลก: ปฐมบทสู่รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม; ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1859

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   23 พฤษภาคม 2555

หมวด:   เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(373ดาวน์โหลด)