วีดีทัศน์ ผลกระทบโรงไฟฟ้า ชีวมวล จังหวัดร้อยเอ็ด

Facebook


ชีวมวล นโยบายทางเลือกที่
เกิดปัญหาเมื่อแปลงสู่การปฏิบัติ
จะอุดรูรั่วของนโยบายนี้อย่างไร???

กว่า 8 จังหวัดทั่วประเทศ เช่น ร้อยเอ็ด ยะลา สุรินทร์ เชียงราย สระแก้ว ปราจีน อุบลราชธานี ตาก พบว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลมีปัญหาทั้งช่องว่าง และข้อบกพร่องทางกฎหมาย ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาโรคภูมิแพ้ การแย่งน้ำ ประท้วงคัดค้านความขัดแย้งในชุมชน เปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นถ่านหิน ความเครียดและกังวลกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น...

ชุมชนร้องขอใช้สิทธิ ม.11 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 ให้ทำ HIA คือ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทบัวสมหมายไบโอแมส จำกัด อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ที่ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รวมถึงอีกหลายชุมชนมีแนวโน้มที่จะขอใช้สิทธิ์ดังกล่าว

เมื่อปมปัญหาอยู่ที่นโยบาย จะทำอย่างไรให้นโยบายชีวมวลซึ่งเกิดมาเพื่อเป็นสร้างพลังงานทางเลือก
บรรลุเจตนารมณ์ ทำอย่างไรให้อุดรูรั่วของนโยบายนี้และสร้างนโยบายที่เอื้อให้สังคมอยู่ดีมีสุข

เนื้อหาบางส่วน จากประชาไท http://prachatai.com/activity/2012/04/39912

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  3459

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   4 เมษายน 2555

หมวด:   การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ - Health Impact Assessment (HIA)

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(438ดาวน์โหลด)