ภัยภิบัติกับอนาคตประเทศไทย ตอนที่ 2/2

Facebook


ในงานเสวนาเรื่อง ภัยพิบัติกับอนาคตประเทศไทย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา อดีตนักวิทยาศาสตร์องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (นาซา )กล่าวว่า แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะโลกร้อน คนไทยจึงควรเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม หรือฝนแล้ง รวมทั้งเสนอรัฐบาลควรวางแผนการปล่อยน้ำจากเขื่อนให้ดี เพราะในอนาคตอาจเกิดภัยแล้งรุนแรง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1739

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   23 กุมภาพันธ์ 2555

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(358ดาวน์โหลด)