กล่าวสุนทรพจน์ โดย นางสาว สหัทยา วิเศษ

Facebook


กล่าวสุนทรพจน์ โดย นางสาว สหัทยา วิเศษ เครือข่ายจังหวัดพะเยา ลำดับที่ 11 วันที่4ก.พ.55 ช่วงเวลา 9.00-12.00น.

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  9453

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   4 กุมภาพันธ์ 2555

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(1378ดาวน์โหลด)