วีดีทัศน์พิธีเปิด 1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

Facebook


เส้นทางสู่นโยบายสาธารณะ” ในวาระครบรอบ 10 ปีที่เครือข่ายภาคีสุขภาพได้จัดให้มีกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” ตั้งแต่ก่อนมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ จนกระทั่งถึงปัจจุบันกระบวนการสมัชชาสุขภาพได้ผลักดันและพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพจากทุกภาคส่วน ตามกระบวนการประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อทบทวนศักยภาพและบทบาทของสมัชชาสุขภาพในรอบ 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งยังวางเป้าหมายให้ทุกฝ่ายร่วมกันกำหนดทิศทางในอนาคตของสมัชชาสุขภาพด้วย

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1445

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   15 กันยายน 2554

หมวด:   ๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(359ดาวน์โหลด)