ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม

Facebook


ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะรักษาการ ผู้อำนวยการสปร.กล่าวถึงการสนับสนุนให้เกิดการรวมตัว ร่วมคิดร่วมทำ ว่า เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ ผ่านกระบวนการ “สมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด” และให้การปฏิรูปประเทศไทยเป็นของทุกคนเชื่อมโยงถึงกัน เป็นธุระของทุกคน
“สังคมไทยพัฒนามา ถึงเวลาที่จะต้องขยับ ปรับตัว ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เฉกเช่น งูแต่ละปีจะมีการลอกคราบเพื่อให้ตัวโตขึ้น เช่นเดียวกับสังคมหากไม่มีการลอกคราบ ก็จะอึดอัดและติดขัด ฉะนั้นต้องมีการปรับเปลี่ยนสังคมอยู่เสมอ เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกัน”

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  1684

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา