วีดิทัศน์ ก่อนวันผลัดใบ

Facebook


“ความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาว ความเจ็บไข้มีความอยู่ในความไม่มีโรค ความตายมีอยู่ในชีวิต “ นานาทัศนะต่อ ช่วงเวลาวาระสุดท้ายของชีวิต จากผู้คนหลากหลายสถานะ อาชีพ และความเชื่อทางศาสนา

ชีวิตย่อมเดินทางมาถึงวาระสุดท้าย ไม่ช้าก็เร็ว ฉะนั้น จะไม่ดีกว่าหรือที่จะหันมาเริ่มต้นอย่างตระหนักรู้ และหมั่นฝึกฝนจิตใจภายในให้เข้มแข็ง เพื่อดำเนินชีวิตนี้อย่างมีสติและพร้อมส่งยิ้มให้แก่ความไม่รู้ในโลกหน้า

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  3754

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   20 มิถุนายน 2554

หมวด:   สุชนเล่าเรื่อง

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(556ดาวน์โหลด)