สัมภาษณ์ พิเศษ นายแพทย์ จรัส สิงห์แก้ว / ผอ.โรงพยาบาลสารภี

Facebook


สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์ จรัส สิงห์แก้ว / ผอ.โรงพยาบาลสารภี วิธีการจัดการ หลังจาก ทำการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน อำเภอสารภี ระหว่าง นายอำเภอสารภี กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หน่วยราชการในอำเภอสารภี องค์การเอกชน ผู้นำชุมชน , ศาสนา , สถานศึกษา, สื่อมวลชน และกลุ่มประชาชน ทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่ม ทุกแขนง ในอำเภอสารภี จ.เชียงใหม่

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  5800

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   16 มิถุนายน 2554

หมวด:   ธรรมนูญสุขภาพ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(495ดาวน์โหลด)