เวที สช.เจาะประเด็น - บั้นปลายชีวิต ลิขิตได้

Facebook


สิทธิในการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นสิทธิโดยธรรมชาติของทุกคน ซึ่งได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 12 แห่งพ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นหนังสือที่ระบุความประสงค์ล่วงหน้าของผู้ที่ทำหนังสือว่า ไม่ต้องการรับวิธีการหรือบริการสาธารณสุขบางอย่าง เมื่อตนเองไม่อาจแสดงเจตนาโดยการสือสารกับผู้อื่นตามปกติได้

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  2307

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   9 มิถุนายน 2554

หมวด:   สุชนเล่าเรื่อง

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(397ดาวน์โหลด)