มติ 12.3 รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 56

Downloaded 13

มติ 12.2 วิถีเพศภาวะ: เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 44

Downloaded 9

มติ 12.1 ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 56

Downloaded 9

ก่อนวันผลัดใบ

ชมล่าสุดเมื่อ9 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 117

Downloaded 18

ปาฐกถา"สร้างสุขที่ปลายทางของชีวิต" : ดร.นพ.มโน เลาหวณิช

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 424

Downloaded 114

บทบาทของครอบครัว ความหวัง และทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 242

Downloaded 84

บทบาทของครอบครัว ความหวัง และทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 258

Downloaded 80

บทบาทของครอบครัว ความหวัง และทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 248

Downloaded 91

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : อภิชญา วรพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 347

Downloaded 121

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : ดร.กมลพร สกุลพงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 333

Downloaded 110