สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) หมวดย่อย

เวทีนำเสนอบทเรียนกระบวนการสร้างมาตรการทางสังคม 25 มิ.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 956

Downloaded 221

สรุปจบ ตบท้าย แล้วเราจะเดินต่อไปอย่างไร 25 มิ.ย. 59 ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1003

Downloaded 234

สรุปจบ ตบท้าย แล้วเราจะเดินต่อไปอย่างไร 25 มิ.ย. 59 ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 770

Downloaded 214

เวทีนำเสนอบทเรียนธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ 25 มิ.ย.59

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 870

Downloaded 226

ปาฐกถาพิเศษ: “รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต”  โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ 24 มิ.ย.59

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 575

Downloaded 203

ภาพรวมเวที วิชชาการ ภาคกลาง 24 - 25 มิย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 656

Downloaded 205

วิเคราะห์สถานการณ์ภัยคุกคาม และการหาทางออกของคนในภาคอีสาน  21 มิย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 604

Downloaded 202

ปฏิรูปสุขภาพ สู่สังคมสุขภาวะ โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 22 มิย. 59 ตอน2/2

ชมล่าสุดเมื่อ34 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 487

Downloaded 187

ปฏิรูปสุขภาพ สู่สังคมสุขภาวะ โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป  22 มิย. 59 ตอน1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 705

Downloaded 225

รอยเกวียน เรียนรู้ สู่อนาคต โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ  21 มิย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ8 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 503

Downloaded 197