สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ หมวดย่อย

เสวนาเรื่อง “ตายที่บ้าน  ต้องผ่าศพด้วยหรือ ?” ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 769

Downloaded 184

เสวนาเรื่อง “ตายที่บ้าน  ต้องผ่าศพด้วยหรือ ?” ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1103

Downloaded 214

เสวนาเรื่อง “ตายดี สิทธิที่เป็นไปได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต” ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1303

Downloaded 213

เสวนาเรื่อง “ตายดี สิทธิที่เป็นไปได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต” ตอนที่ 1/2

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1048

Downloaded 195

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่3/3

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 694

Downloaded 217

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่2/3

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 958

Downloaded 209

ความสาคัญของมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 26 ตุลาคม 2559 ตอนที่1/3

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 961

Downloaded 218

ปาฐกถา "สร้างสุขที่ปลายทาง" นพ.พลเดช ปิ่นประทีป 26 ตุลาคม 2559

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 909

Downloaded 217

ม.12 เตรียมกาย-ใจให้ตายดี

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 534

Downloaded 187

เสวนา “สุขที่เลือกได้” จากหลากหลายมุมมอง  22 พ.ย. 59

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1199

Downloaded 272

สัมภาษณ์ คุณอรศรี สารากรบริรักษ์ ผู้ชนะ การออกแบบ Line Sticker สุขปลายทาง  22 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 776

Downloaded 215

สัมภาษณ์ น.พ.พลเดชปิ่น ประทีป ในประเด็นเกี่ยวกับ มาตรา 12  22 ส.ค. 59

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 682

Downloaded 220