สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 หมวดย่อย

รายการนโยบาย by ประชาชน (Thai PBS) ลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 930

Downloaded 186

เปิดตัวหนังสือ ๙ ปี สมัชชาสุขภาพไทย ศึกษาโดยองค์การอนามัยโลก (HD) ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 891

Downloaded 202

เปิดตัวหนังสือ ๙ ปี สมัชชาสุขภาพไทย ศึกษาโดยองค์การอนามัยโลก (HD) ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 799

Downloaded 197

เสียงจากภาคี ลานสมัชชาสุขภาพ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 801

Downloaded 185

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๑ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 657

Downloaded 175

วีดิทัศน์ 10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ  (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 858

Downloaded 191

ปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 818

Downloaded 193

ปาฐกถาพิเศษ  โดย  Dr. Illona Kickbusch   22 ธันวาคม 2560

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1200

Downloaded 239

การประกาศชื่นชมรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 956

Downloaded 208

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สู่ทศวรรษที่ ๒ : มองให้ไกล ไปให้ถึง" ๒๒ ธันวาคม ๖๐

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 680

Downloaded 173

วิดีทัศน์ ประมวลภาพรวมของการจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 902

Downloaded 196