สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 หมวดย่อย

กระบวนการศึกษาสาธารณะ (Population Consultation in the Policy Process) ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 728

Downloaded 167

กระบวนการศึกษาสาธารณะ (Population Consultation in the Policy Process) ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 664

Downloaded 163

กระบวนเกมการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 852

Downloaded 218

ก้าวย่างที่๒สู่การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 735

Downloaded 169

ก้าวย่างที่๒สู่การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 563

Downloaded 176

ส่งเสริมกีฬามวยไทยเด็ก ยุติมวยเด็กหาเงิน ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 534

Downloaded 160

ส่งเสริมกีฬามวยไทยเด็ก ยุติมวยเด็กหาเงิน ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 488

Downloaded 175

การเสวนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม "สุขภาวะชาวสวนยาง" ตอนที่2/2

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 675

Downloaded 170

การเสวนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม "สุขภาวะชาวสวนยาง" ตอนที่1/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 562

Downloaded 162

เสวนา "เขตสุขภาพเพื่อประชาชนนวัตกรรมในการสร้างสังคมสุขภาวะ" (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 735

Downloaded 191

รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน (HD)

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1066

Downloaded 204