สช.เจาะประเด็น หมวดย่อย

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง E-Sport เกม กีฬา ท้าทาย โรคดิจิทัล 15 มิ.ย.61 ตอนที่ 1/4

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 716

Downloaded 174

รายการ TNN midnight news แนะรัฐเลิกใช้"พาราควอต" คร่าสุขภาพคนไทย 21 มี.ค.61 ช่อง TNN24

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 780

Downloaded 179

เกษตรกรกับสารทดแทน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 447

Downloaded 160

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 3/2560 หัวข้อ หยุด!! โฆษณา ฆ่าน้ำนมแม่ ตอนที่ 3/3 HD

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 912

Downloaded 208

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 3/2560 หัวข้อ หยุด!! โฆษณา ฆ่าน้ำนมแม่ ตอนที่ 2/3 HD

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 877

Downloaded 194

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 3/2560 หัวข้อ หยุด!! โฆษณา ฆ่าน้ำนมแม่ ตอนที่ 1/3 HD

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 932

Downloaded 240

สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 3/2560 หัวข้อ หยุด!! โฆษณา ฆ่าน้ำนมแม่

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 776

Downloaded 226