สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 หมวดย่อย

กล่าวสุนทรพจน์ โดย ว่าที่ร้อยโท อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2429

Downloaded 297

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1092

Downloaded 289

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายภาษิต แสงจำนงค์

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1055

Downloaded 274

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นางสาวคอดียะฮ์ ทรงงาม

ชมล่าสุดเมื่อ10 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 900

Downloaded 259

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นางชูเนตร ศรีเสาวชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1482

Downloaded 287

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายชาญณรงค์ เปรมกมล

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1093

Downloaded 285

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายพัฒนะ เรืองศิริ

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1321

Downloaded 309

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายนันทวัฒน์ ลิมมิตร

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1245

Downloaded 295

กล่าวสุนทรพจน์ โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 889

Downloaded 259

กล่าวสุนทรพจน์ โดย เรือตรี วีรทัศน์ ศรีเมือง

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1159

Downloaded 281

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายชัยกฤษณ์ อักษรศรี

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1141

Downloaded 330

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายมะยูนัน มามะ

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1048

Downloaded 284

กล่าวสุนทรพจน์ โดย พันเอก(พิเศษ)ผศ.กิฎาพล วัฒนกูล

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1692

Downloaded 395

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายสำรวย ศรีกลัด

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1212

Downloaded 283

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายอยุธยา วาริชา

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1726

Downloaded 317

กล่าวสุนทรพจน์ โดย นางวิมลรัก ตนซื่อ

ชมล่าสุดเมื่อ11 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1073

Downloaded 276