ปาฐกถา หมออนามัยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตอนที่ 2/2

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2263

Downloaded 

สานฝันชาวขอนแก่นให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2262

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สุเทพ นุชทรวง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2260

Downloaded 

รายงานสานพลัง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ธรรมนูญ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2260

Downloaded 

เติมหัวใจฯชัยนาท ชุมชนจิตอาสาบ้านไร่สวนลาว

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2252

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย สุวรรณี  คำมั่น

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2234

Downloaded 

รายงานสานพลัง หลักเกณฑ์ประเมินผลกระทบฯ

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2215

Downloaded 

อภิปรายหมู่ บทบาท เอชไอเอชุมชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ตอนที่ 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2205

Downloaded 

Country Presentation on Experiences on the HIA By Dr. Daud Abdul Rahim

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2197

Downloaded 

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2195

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย วิรัช   โต๊ะถม

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2192

Downloaded